Irena Štěpánová—Coaching at Locus Workspace | Koučování v Locus Workspace

What is coaching? 

Coaching is a method of development which is based on the idea that learning from one´s own experience is the best way to learn. Coaching develops peoples´ potential. It is based on an optimistic attitude. Coaching is discovering, deepening awareness and making choices. We will find a clear definition of your objectives and the best way to reach them. 

How can you benefit from coaching? 

 • You will plan work and personal life
 • You will find out how to work on your own self-confidence, assertiveness and self-esteem
 • It will help you make uneasy decisions
 • Your ability to accept greater responsibility will increase
 • It will help you to organize your thoughts and think of new ways how to deal with situations
 • You will get rid of stress
Locus members receive the first hour of coaching free and 500 Kč/hour after that. 

Co je koučování? 

Koučování je metoda rozvoje lidí, která je založená na myšlence, že se lidé nejlépe učí praxí a na základě svých zkušeností. Koučování rozvíjí potenciál lidí rozšířením jejich smyslu pro to, co je možné. Založeno je na optimistickém postoji a naladění. Koučování je objevování, uvědomování si a volba. Jde o nalezení a jasné vymezení cíle, kterého chce klient dosáhnout, s následným vyhledáváním vhodné cesty k němu. 

V čem vám koučování může pomoci? 

 • najít cíle a upřesnit své cíle
 • naplánovat si pracovní i osobní život 
 • zapracovat na vlastní sebedůvěře 
 • udělat obtížné rozhodnutí
 • přijímat větší zodpovědnost 
 • utřídit si myšlenky a vymyslet nové způsoby řešení situací 
 • snížit stres