Pravidla Locus Workspace

Locus je společné pracoviště

 • Buď milý a projevuj respekt jak členům, tak návštěvníkům. Schopnost Locusu přežívat a růst se zakládá na vzájemných vztazích mezi členy.
 • Snaž se více dávat než brát, co se kvality našeho coworkingového prostoru týče.

Kouření je zakázáno

 • Včetně elektronických cigaret
 • Také prosím nekuř na těchto místech:
  • na balkónech v patrech pod Locusem
  • na chodníku před vchodem do budovy
 • Kouřit smíš na dvoře, ale...
  • dál od lidí, kteří nekouří
  • nedopalky hoď vždy do koše 

Ukliď po sobě. Nádobí taky

Locus není kancelář s obsluhou. Nechávání špinavého nádobí v (nebo vedle) umyvadla je nerespektující vůči ostatním.

Odcházíš poslední? Zavři krám

Prosím vypni světla, kávovar, a sporák/troubu, pozavírej okna a dveře. Závisí na tom schopnost Locusu fungovat 24/7.

Šetři

Jedna ze základních zásad coworkingového hnutí je udržitelnost. Prosím, udělej svou část.

·         Neplýtvej. Netiskni materiál, který může zůstat v digitální podobě; vypni světla nebo spotřebiče, které se nepoužívají, i pokud jsi je nezapnul.

·        Používej věci znovu. Odkládej použitelné papíry do míst k tomu určeným a tiskni/kopíruj/piš s nimi, kdykoliv to jde

·         Recykluj.  Ve většině místností jsou koše na recyklovatelné materiály hned vedle košů na smetí.

V případě potřeby může dojít k úpravě pravidel.